Circuit Breaker Industries 

CBI Electric: low voltage, tidigare känt som Circuit Breaker Industries, eller helt kort CBI, är ett Sydafrikanskt bolag baserat i Johannesburg. CBI är en leverantör av  automatsäkringar som byggs enligt den hydraulmagnetiska principen (läs mer här). Det som i korthet skiljer en hydraulmagnetisk automatsäkring från en traditionell dvärgbrytare är att de inte reagerar på värme och därför håller märkström oavsett omgivningstemperaturen.

 

CBI grundades 1949 som ett joint venture inom dåvarande Heinemann Electric Company i Trenton, New Jersey, USA. Efter en fusion med Fuchs Electrical Industry under 1986 skapades ett nytt företag som heter Circuit Breaker Industries (CBI). CBI  är helägt dotterbolag till Reunert Ltd, som är noterat på JSE. Med en spännande bakgrund av banbrytande prestationer har CBI blomstrat i mer än fem decennier för att bli ledande inom design, utveckling och tillverkning av dvärgbrytare, effektbrytare, jordfelsbrytare och överspänningsskydd. 

 

Tillverkning  

En enda automatsäkring består av över 200 individuellt tillverkade delar och CBI har tillverkningskapacitet för att producera över 25 miljoner av dessa komponenter i månaden, allt inom mycket snäva toleranser. CBI är ett vertikalt integrerat företag som kan omvandla råvaror till färdiga produkter. Alla verktyg som krävs för tillverkning av komponenter är designat och tillverkat internt. CBI har en av de största verktygsdesign- och tillverkningsanläggningarna i Sydafrika. Alla jiggar, armaturer och testutrustning som krävs för montering och testning av produkter är konstruerade, tillverkade och kalibrerade internt. 

 

Testanläggning 

CBI kan snabbt designa, utveckla och testa kundanpassade produkter. Denna förmåga, i kombination med det växande behovet av att uppfylla olika internationella säkerhetsstandarder, har lett till att CBI har inrättat ett eget test- och forskningslaboratorium. CBIs testanläggningar, den enda privata testanläggningen i sitt slag på södra halvklotet, består av ett kontrollrum med två 10 kA och en 65 kA fullt datoriserad teststationer. Effektbrytare upp till 65 kA kan testas mot lokala och internationella standarder för överlast, uthållighet och vibration. 

 

CBI & Emcomp 

Samarbetet startade 1998 när Emcomp, då Emcomp Scandinavia AB, började introducera de hydraulmagnetiska produkterna till den växande telekomsektorn. Telekomkraft var något som på den tiden till stor del både designades och tillverkades I Skandinavien. Affärerna växte och när fler och fler telekombolag flyttade produktion och utveckling till Österuopa och Asien så fortsatte Emcomp att serva dessa bolag med CBI produkter. Sedan 2009 driver Emcomp CBIs Europaförsäljning och jobbar fortfarande med globala OEM tillverkare på global basis. 

 

CBI.jpg