Fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Emcomp lägger stor vikt vid kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vårt ledningssystem är granskat och certifierat av Qvalify AB i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

 

Certifieringen från Qvalify går i linje med det arbetssätt som råder på Emcomp. Vi arbetar förebyggande och strävar efter ständiga förbättringar gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska förebygga skada och ohälsa genom att ständigt förbättra hanteringen av miljö- och arbetsmiljöfrågor samt kontinuerligt utveckla personalen och verksamheten.

FN_global_goals.jpg

Hållbarhet

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

 

Emcomp jobbar redan med kvalitets och miljömål iom ISO certifieringen, men kommer att utveckla detta arbete för att mer aktivt jobba mot de globala målen för hållbar utveckling.

 

Du kan läsa Addtechs hållbarhetsredovisning här.

 

Emcomps ISO-certifikat 

Emcomps kvalitetspolicy

Emcomps arbetsmiljöpolicy

Emcomps miljöpolicy