Emcomp ingår i Addtech-koncernen

Addtech är en börsnoterad teknikhandelskoncern som består av ca 140 rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla företagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk och starka finansiella resurser.

 

 

Emcomp ingår i affärsområdet Electrification, och i affärsenheten Connectivity solutions. Affärsenheten tillhandahåller skräddarsydda lösningar för HVAC, lågspänningsprodukter samt komponenter och system för rörlig kraft- och signalöverföring. Inom Connectivity Solutions erbjuds ett brett utbud av produkter inom produktion och testning av elektronik. Connectivity Solutions är en viktig länk mellan affärsenheterna Battery Systems och Power & Mobility.

 

Länk till Addtechs hemsida